PAMIĘTAJ o gap year – osoby, które otrzymały statuetkę w 2021 roku, nie będą brały udziału w głosowaniu w 2023 roku (dotyczy wygranej kategorii). Wciąż mogą brać udział w plebiscycie w innych kategoriach.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      Contact Us

      We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.