Doceń ulubionych twórców

Nominuj

Najważniejsze informacje

Zanim zgłosisz dany profil, przeczytaj poniższe wskazówki.

To już czas!

Nominuj ulubionych twórców!

Wybierz kategorie, które cię interesują i zgłoś twórców Bookmediów.

Kategorie związane z prowadzeniem Bookmediów

Kategorie kreatywne

Kategoria z ograniczoną liczbą nominowanych. W rankingu, w każdej kategorii znajdzie się 30 wybranych twórców.

Kategorie dziennikarskie i opiniotwórcze

Kategoria z ograniczoną liczbą nominowanych. W rankingu, w każdej kategorii znajdzie się 30 wybranych twórców.
W kategorii "Promotor/ka literatury" należy uzasadnić swoją nominację. Wymień działania i akcje prowadzone przez daną osobę, podkreśl które działania w szczególności zasługują na wyróżnienie. Profile, które nie będą miały uzasadnienia, nie będą brane pod uwagę.

Kategorie czytelnicze

    Książkonalia, plebiscyt twórców, wydarzenia i akcje?

    Bądź na bieżąco!

      Contact Us

      We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.