Głosowanie rozpocznie się 1 listopada i potrwa do 31 grudnia. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 21 stycznia 2023 roku.

    Join our Newsletter

    We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

      Contact Us

      We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.